Publikacje popularnonaukowe


Lekka ważka. Coaching światopoglądu, Wydawnictwo Lekka Ważka, Wrocław 2022, ss. 104 (ebook)

KUP


To nie koniec. Ewangeliczne narracje o pustym grobie Jezusa, Wydawnictwo Warto, Warszawa 2019, ss. 86

KUP


Bóg bez brody, Wydawnictwo Warto, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2017, ss. 134

KUP

Magazyn “Wiara i Mundur” Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Felietony “Jedynie Słowo”.

Wieczne męki piekielne w Biblii, Oecumenica Silesiana, Katowice 2018, nr 1, s. 73-82

Nowotestamentowa modlitwa alternatywą dla duchowości dalekowschodniej w: „Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności”, red. Sebastian Smolarz, Sławomir Torbus, Wojciech Kowalewski, EWST i Credo, Wrocław 2013, s. 155-165

Mistyczna wiara i usprawiedliwienie – Duch Święty w sercu (PL) / Der mystische Glaube und die Rechtfertigung – Der Heilige Geist im Herzen (DE), Christophoribote