Publikacje

Prowadzę badania naukowe dotyczące światopoglądu i duchowości. W szczególności analizuję początki i założenia chrześcijaństwa, buddyzmu zen i nurtów ateistycznych. Szanuję przekonania duchowe swoich klientów. W pracy psychoterapeutycznej i coachingowej uwzględniam ich wrażliwość światopoglądową.

Oto wybrane publikacje naukowe:

 • Jedno Istnienie i wielość form – reinterpretacja nauk ewangelicznego Jezusa w „Potędze teraźniejszości” Eckharta Tolle, w: Rzecz piękna, mądra, dobra …, tom III, Wszystkim jest jedno. Oryginalna polifonia filozofii, red. Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2017, s. 211-227
 • Interbyt, uważność i takość – mistrz zen, Thich Nhat Hanh, cytuje Biblię, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25, 2017, nr 1, s. 179-194
 • Biblijny symbol piekła w egzystencjalnym ujęciu Paula Tillicha, Verbum Vitae 36 (2019), s. 315-332 (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Inkluzywistyczna reinterpretacja pojęcia wiary u Paula Tillicha i jej implikacje dla praktyki edukacji religijnej, Forum Pedagogiczne, 9(2019) 2/1, s. 107-118.
 • Bodhidharma i Paweł. Buddyjskie i chrześcijańskie uzasadnienia postaw życiowych, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny “Communio”, 39 (2019)3, s. 68-83
 • Rudolfa Otta interpretacja nowotestamentowej i Marcina Lutra nauki o predestynacji w świetle doświadczenia mysterium tremendum, Theologica Wratislaviensia 14, 2019, s. 81-93
 • Nie-dualistyczna rzeczywistość bosko-ludzka jako nieustanne wcielenie w ujęciu Willigisa Jägera w: Bogdan Ferdek, Paweł Beyga,, Współczesne oblicza duchowości. Nova et vetera, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 51-69
 • Budda, Jezus i Piotr chodzą po wodzie. Zenistyczny i chrześcijański typ relatywizacji i reprezentacji człowieka, Theologica Wratislaviensia 15 (2020), s. 139-154
 • Religion als Metaphysik für das Volk, die den Jungen und Einfachen beigebracht wird. Dialog zwischen Demopheles und Philalethes von Artur Schopenhauer, Ewa Szymani, Mirosława Zielińska, Natalia Żarska (Hg.), Religiositätskonzepte im 18. und 19. Jahrhundert in Philosophie, Literatur und Kunst, Studien zum deutsch-polnischen Kulturtransfer, Band 7, Leipziger Universitätsverlag and AVA – Akademische Verlagsanstalt 2021, s. 45-56
 • Wybrane starożytne opisy początku i końca Mojżesza, Romulusa, Buddy, Aleksandra Wielkiego oraz Jezusa, Theologica Wratislaviensia 16 (2021), s. 177-186
 • (Nie)substancjalność jednostki ludzkiej. Antropologiczne ujęcie dialogu między buddyzmem zen i chrześcijaństwem, Principia Philosophiae Christianae, tom 3, red. naukowa Robert Goczał, Piotr Mrzygłód, Wrocław 2022, s. 209-225
 • Królestwo Boże i Nirwana. Absolutna dialektyka odrębności i jedności w chrześcijaństwie (Paul Tillich) i buddyzmie zen (Masao Abe), Principia Philosophiae Christianae, tom 4, red. naukowa Robert Goczał, Piotr Mrzygłód, Wrocław 2023, s. 289-305
 • Absolutna wolność człowieka w filozofii zen (D.T. Suzuki) i teologii ewangelickiej (D. Bonhoeffer), Theologica Wratislaviensia, Theologica Wratislaviensia 17-18 (2022-2023)

Piszę także książki popularnonaukowe dotyczące duchowości. Ostatnia skupia się na coachingu światopoglądu. Zobacz tutaj