Jak pracuję

  • Zachowuję pełną poufność.
  • Tworzę bezpieczną przestrzeń do refleksji i rozwoju.
  • Prowadzę przez proces zmian w określonym przez Klienta kierunku.
  • Czerpię satysfakcję z Jej/Jego odkrywczych pomysłów i podjętych decyzji.
  • Towarzyszę w wyzwalaniu ze schematów, tabu i innych ograniczeń, blokujących potencjał Klienta w stawaniu się tym, kim chce być.

Uważam, że:

  • Klienci są zdolni, pomimo tego, że w danym momencie napotykają na trudności – sam nie jestem od nich lepszy.
  • Klienci są kreatywni, sami potrafią określić własną wizję, cele oraz wyzwolić zasoby w kontekście wyzwań, które sobie stawiają – ja jedynie im w tym asystuję.
  • Klienci są mądrzy, posiadają wiedzę, doświadczenia, umiejętności oraz intuicję, które pozwalają im rozwijać to, czego pragną –  ja zaś, stawiając odpowiednie pytania, bez narzucania własnych rozwiązań, uczestniczę w tym procesie.
  • Klienci są dobrzy, pragną rozwijać się we właściwym kierunku – ufając w ich szlachetność, bez oceniania, mam przywilej pomóc im w docieraniu do ich prawdziwych wartości.