Coaching

Jakie zadasz sobie pytanie?

Jak na nie odpowiesz?

Jak Cię to zmieni?

Co dzięki temu osiągniesz?

Coaching wizerunku

W ramach kreacji wizerunku oferuję wsparcie w tworzeniu misji, wizji, celów i wartości firm w oparciu o metodę coachingu. Usługę kieruję do kadry zarządzającej, mającej bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju firmy.

Business coaching

Prowadzę sesje coachingowe dla menedżerów i specjalistów mające na celu wzmocnienie efektywności ich pracy.
Metodę coachingu stosuję również w procesie precyzowania wizerunku usług i produktów.

Life coaching

Asystuję Klientom w ich rozwoju osobistym zapraszając do poszukiwań odpowiedzi na pytania natury osobistej, egzystencjalnej i światopoglądowej.

Jak pracuję

Zachowuję pełną poufność.

Tworzę bezpieczną przestrzeń do refleksji i rozwoju.

Prowadzę przez proces zmian w określonym przez Klienta kierunku.

Czerpię satysfakcję z Jej/Jego odkrywczych pomysłów i podjętych decyzji.

Towarzyszę w wyzwalaniu ze schematów, tabu i innych ograniczeń, blokujących potencjał Klienta w stawaniu się tym, kim chce być.

Uważam, że:

Klienci są zdolni, pomimo tego, że w danym momencie napotykają na trudności – sam nie jestem od nich lepszy.

Klienci są kreatywni, sami potrafią określić własną wizję, cele oraz wyzwolić zasoby w kontekście wyzwań, które sobie stawiają – ja jedynie im w tym asystuję.

Klienci są mądrzy, posiadają wiedzę, doświadczenia, umiejętności oraz intuicję, które pozwalają im rozwijać to, czego pragną –  ja zaś, stawiając odpowiednie pytania, bez narzucania własnych rozwiązań, uczestniczę w tym procesie.

Klienci są dobrzy, pragną rozwijać się we właściwym kierunku – ufając w ich szlachetność, bez oceniania, mam przywilej pomóc im w docieraniu do ich prawdziwych wartości.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym International Coach Federation.

Miejsce sesji coachingowych

Sesje coachingowe odbywają się w gabinecie we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 55a/3

Ukończyłem Studia Zawodowe Coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid, prowadzone zgodnie ze standardami International Coach Federation i zatwierdzone przez ICF jako Approved Coach Specific Training Hours.