Jakie zadasz sobie pytanie?

Jak na nie odpowiesz?

Jak Cię to zmieni?

Co dzięki temu osiągniesz?

Life coaching

Asystuję Klientom w ich rozwoju osobistym zapraszając do poszukiwań odpowiedzi na pytania natury osobistej, egzystencjalnej i światopoglądowej.

Business coaching

Prowadzę sesje coachingowe dla menedżerów i specjalistów mające na celu wzmocnienie efektywności ich pracy.
Metodę coachingu stosuję również w procesie precyzowania wizerunku usług i produktów.

Coaching wizerunku

W ramach kreacji wizerunku oferuję wsparcie w tworzeniu misji, wizji, celów i wartości firm w oparciu o metodę coachingu. Usługę kieruję do kadry zarządzającej, mającej bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju firmy.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym International Coach Federation.

Przyjmuję klientów w gabinecie coachingowym we Wrocławiu.

Pracuję także online.

Ukończyłem Studia Zawodowe Coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid, prowadzone zgodnie ze standardami International Coach Federation i zatwierdzone przez ICF jako Approved Coach Specific Training Hours.