Jestem psychoterapeutą (w trakcie szkolenia do certyfikatu) i pracuję w nurcie psychoterapii integratywnej łączącej techniki różnych szkół terapeutycznych (w szczególności psychoterapię gestalt, psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną). Moja praca jest poddawana superwizji i objęta tajemnicą zawodową.

Towarzyszę osobom doświadczającym trudności emocjonalnych w codziennym życiu w związku ze stresem lub konfliktami w relacjach.

W szczególności skupiam się na pracy z cierpieniem związanym z takimi dolegliwościami jak:

  • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (stymulujących, uspokajających i halocynogenów)
  • Zaburzenia schizofreniczne, schizotypowe i urojeniowe
  • Zaburzenia nastroju (maniakalne, dwubiegunowe, depresyjne, cyklotymia, dystymia)
  • Zaburzenia nerwicowe (fobie, lęk paniczny i uogólniony, obsesyjno-kompulsyjne, reakcyjne i adaptacyjne, dysocjacyjne, somatyczne, neurastenia, depersonalizacja i derealizacja)
  • Zaburzenia osobowości (m.in. paranoiczne, schizoidalne, narcystyczne, histrioniczne, borderline, unikające, zależne, anankastyczne/obsesyjno-kompulsyjne)

Ponadto wspieram osoby, które:

  • Zmagają się intelektualnie z kwestiami światopoglądowymi
  • Przechodzą zmianę przekonań religijnych, doświadczają kryzysu duchowego
  • Cierpią na tzw. nerwicę eklezjogenną (przykre myśli o Bogu, niechciane zachowania religijne)
  • Doświadczają trudności komunikacyjnych w relacji z przełożonym, partnerem czy dziećmi
  • Napotykają na kryzys tożsamości i zastanawiają się nad swoim losem i jestestwem

Stosuję zasady kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Przyjmuję klientów w gabinecie psychoterapeutycznym we Wrocławiu.

Pracuję także online.